לימודי ימימה- על הפער בין ההבנה השכלית שלנו והיישום ש